Struktura organizacyjna

Komendant Miejski Policji w Krośnie

 

 inspektor Leszek Buryła

 

 

 

 

I Zastępca
Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie

 

 podinspektor Daniel Lendzio

 

 

 

Zastępca
Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie

 

 podinspektor Grzegorz Żytniak

 

 


 

 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO
DO SPRAW KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Oficer Prasowy

 podkomisarz Paweł Buczyński

tel. 47 828 33 07
kom. 510 997 203

 

 

 WYDZIAŁ KRYMINALNY

Naczelnik

podinspektor Paweł Śliwka

tel. 47 828 33 20  

 

Zastępca Naczelnika

nadkomisarz Justyna Stryczniewicz
tel. 47 828 33 21

 
  

   WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY  

Naczelnik

nadkomisarz Sebastian Bik

tel. 47 828 33 30

 

Zastępca Naczelnika

 aspirant sztabowy Paweł Zięba 

tel. 47 828 33 32

 

 

WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Naczelnik

nadkomisarz Eliasz Witalec
tel. 47 828 33 35

 

Zastępca Naczelnika

 podkomisarz Ewa Armata

tel. 47 828 36 53

   

WYDZIAŁ PREWENCJI

Naczelnik

komisarz Grzegorz Lisowski

tel. 47 828 33 40

 

Zastępca Naczelnika

aspirant sztabowy Mariusz Kielar

tel. 47 828 34 54

   

Zastępca Naczelnika

komisarz Monika Iwanow

tel. 47 828 38 40

 

 

REWIR DZIELNICOWYCH

 

Kierownik Rewiru

aspirant sztabowy Marcin Krówka

tel. 47 828 34 10

 

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

Naczelnik

nadkomisarz Krzysztof Belczyk

tel. 47 828 33 50

 

Zastępca Naczelnika

aspirant sztabowy Jerzy Stojak

tel. 47 828 33 52


  

WYDZIAŁ WSPOMAGAJĄCY

Naczelnik

aspirant sztabowy Robert Głód

tel. 47 828 33 80

 

  ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA

Starszy Specjalista 

Monika Wolska

tel. 47 828 33 60

 

Specjalista

Justyna Maraj

tel. 47 828 38 17


PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH


 aspirant sztabowy Beata Raus 

tel. 47 828 33 63

  

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW PRAWNYCH 

Radca Prawny

tel. 47 828 38 63

 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

tel. 47 828 33 67

e-mail: iod.krosno@rz.policja.gov.pl

 

DUSZPASTERZ POLICJI

ks. Andrzej Wydrzyński

tel. 691 685 377

_______________________________________________________________________

 

POSTERUNEK POLICJI W KORCZYNIE

Kierownik Posterunku

aspirant sztabowy Artur Garbacik

tel. 47 828 30 80

 

 


 


KOMISARIAT POLICJI W DUKLI

Komendant Komisariatu

podinspektor Zenon Stanisz
  tel. 47 828 30 20, 47 828 30 22

 _______________________________________________________________________

 

 POSTERUNEK POLICJI W CHORKÓWCE

Kierownik Posterunku

 aspirant sztabowy Jakub Wiśniewski


  tel. 47 828 30 40

 

 


 

KOMISARIAT POLICJI W JEDLICZU

Komendant Komisariatu

 aspirant sztabowy Marcin Krężel
tel. 47 828 30 50, 47 828 30 60

 

 


 

 

KOMISARIAT POLICJI W RYMANOWIE

 Komendant Komisariatu

nadkomisarz Witold Podlaszczak

tel. 47 828 30 00

_______________________________________________________

 

POSTERUNEK POLICJI W IWONICZU-ZDROJU

Kierownik Posterunku

    starszy aspirant Piotr Pawłowski
tel. 47 828 30 10

Powrót na górę strony