Informacja o zakresie działalności Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie

Informacja o zakresie działalności Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie

Informacja o zakresie działalności Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. Komendant Miejski Policji jest organem administracji rządowej.

Komendanta Miejskiego Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji po zasięgnięciu opinii Starosty. W przypadku nieotrzymania opinii Starosty, Komendant Wojewódzki Policji może powołać odpowiednio Komendanta Miejskiego Policji po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii.

Pierwszego Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji powołuje Komendant Wojewódzki Policji na wniosek Komendanta Miejskiego Policji. Komendant Miejski  Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania. Koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji na terenie powiatu krośnieńskiego.

Komendant Miejski Policji w Krośnie składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu krośnieńskiego.

W Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie prowadzona jest strona internetowa oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej KMP w Krośnie.

Dodatkowe informacje:

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Krośnie znajduje się na ul. Lwowskiej 28.
W Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie można złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

Powrót na górę strony