Wydarzenia

O bezpieczeństwie seniorów podczas Kongresu Kultury Zdrowia

Krośnieńscy policjanci przeprowadzili wykłady profilaktyczne dla seniorów. Wydarzenie zorganizowano w ramach Kongresu Kultury Zdrowia, którego celem było podniesienie świadomości osób starszych wobec aktualnie występujących zagrożeń, promocja zdrowia i integracja mieszkańców.

St. sierż. Sara Bania – Nowak i podkom. Paweł Buczyński spotkali się z uczestnikami Kongresu Kultury Zdrowia Seniorów. Organizatorem wydarzenia był Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie. Przedsięwzięcie miało na celu podniesienie poziomu wiedzy osób starszych w zakresie czyhających na nich zagrożeń, a także promocję zdrowia oraz integrację środowisk działających na rzecz seniorów.

Funkcjonariusze omówili najczęściej stosowane metody przestępcze oraz mechanizmy, którymi posługują się oszuści wobec seniorów. Ponadto przedstawili zagrożenia związane z cyberprzestępczością oraz narzędzia skutecznego przeciwdziałania tego typu przestępczości. 

Spotkanie stało się również okazją do wymiany spostrzeżeń dotyczących poziomu poczucia bezpieczeństwa seniorów i nowych kanałach komunikacyjnych, które ułatwiają kontakt z Policją. Funkcjonariusze zachęcali do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji „Moja komenda”.

  • Policjant podczas prelekcji dla seniorów. Na pierwszym planie uczestnicy spotkania
  • Policjant podczas prelekcji dla seniorów. Na pierwszym planie uczestnicy spotkania
Powrót na górę strony